INSTRUKCJA DO GRY „POŁÓW”
Gra przeznaczona jest dla dzieci od lat 6. SKŁAD GRY:
Plansza 24 pionki, które zastępują rybki 24 kartoniki z rybkami 18 kart - niespodzianek, w tym 13 kart z obrazkami
i 5 kart bez obrazków 4 pionki w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym
i zielonym 1 kostka do rzucania. Soit
i n ZASADY GRY:
W grze mogą brać udział 2 lub 4 osoby.
Przed przystąpieniem do gry, należy pionki-rybki rozstawić na polach wewnętrznego okręgu, oraz ułożyć kartoniki z rybkami na białych polach planszy.
Karty należy przetasować i ustawić na środkowym kole z różą wiatrów.
Każdy zawodnik otrzymuje pionek w wybranym przez siebie kolorze i ustawia go na polu z kołem o tym samym kolorze.
Po wylosowaniu kolejności zawodnicy przesuwają się po zewnętrznym okręgu na planszy o tyle pól do przodu ile wyrzucą oczek kostką. Gra toczy się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
Jeżeli zawodnik zatrzyma się na polu, obok którego znajduje się kartonik z rybką, ma prawo zabrać jeden kartonik z pierwszego lub drugiego szeregu.
Natomiast jeżeli zawodnik zatrzyma się na polu z różą wiatrów wówczas musi wylosować kartę - niespodziankę i zastosować się do jej polecenia.
ZNACZENIE KART - NIESPODZIANEK Karta bez obrazka - zawodnik nic nie zyskuje ani też nic nie traci
Karta ze sztormem - zawodnik traci połowę złowionych ryb, ponieważ musi
odciążyć łódź
Karta z rybkami - oznacza ławicę ryb, zawodnik ma prawo zabrać z plansz
trzy pionki-rybki ze środkowego okręgu na planszy.
Karta z rybkami i przerwaną siecią - oznacza dla zawodnika utratę wszystkch rybek, złowio
nych dotychczas.
UWAGA! utracony połów lub jego część, zawodnicy ponownie układają na planszy.
Jeżeli wszystkie karty - niespodzianki zostaną wylosowane, należy je przetasować i ponownie ułożyć na dawnym miejscu.
Gra kończy się wtedy, kiedy wszystkie rybki zostaną wyłowione z planszy. Wygrywa ten zawodnik, który złowi ich najwięcej.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY!

 

  • polow_1polow_1
  • polow_2polow_2
  • polow_3polow_3
  • polow_4polow_4
  • polow_5polow_5
  • polow_6polow_6
  • polow_7polow_7