INSTRUKCJA
Do gry „Wesoły Berek" Gra składa się z planszy, trzech pionków w trzech kolorach, jednego pionka większego, oraz kostki. W grze może wziąć udział 2-4 dzieci. Gre zaczynamy od wyboru Berka - zostaje nim ten kto pierwszy wyrzuci kostką 6. Berek otrzymuje specjalny pionek i staje na czerwonym kółku po środku planszy. Pozostali gracze zajmują stanowiska na czerwonych polach u góry planszy. Gra polega na tym, że dzieci starają się dobiec do mety, a Berek stara się je złapać. Najpierw rzucają kostką gracze biegnący do mety, posuwając się w zależności od ilości wyrzuconych punktów, ale tylko w zakresie do 5; przy wyrzuceniu 6 - tracą kolejkę. Jako ostatni porusza się Berek, który nie rzuca kostki, lecz ma prawo posuwać się o 1-2 albo 3 kółka. Wszyscy gracze i Berek mają prawo posuwać się naprzód i w tył, mogą także nie ruszać się z miejsca. Za następna kolejką muszą jednak zmienić położenie. Jeżeli któryś z graczy natrafi na linię czerwoną, może zjechać po niej w dół, lub podjechać w górę, przy czym gdyby zostały im jeszcze punkty mogą posunąć się o tę ilość kółek. Linie nie liczą się jako punkt. Kilku graczy biegnących do mety może zatrzymać się w jednym kółku, mogą oni także przeskakiwać przez Berka. Jeżeli jednak Berek stanie w kółku zajmowanym przez innego gracza, ten zostanie ,,złapany" i odchodzi od gry. Gra trwa tak długo, póki wszystkie dzieci nie zostaną złapane lub nie dojdą do mety, tj. do czerwonego kółka u dołu planszy. Gracz, który pierwszy dojdzle do mety wygrywa i w nagrodę zostaje z kolei Berkiem. O ile Berkowi uda się złapać wszystkie dzieci, sam zostaje zwycięzcą i ma prawo pozostać Berkiem w następnej rozgrywce.

 

  • wesolyberek4_1wesolyberek4_1
  • wesolyberek4_2wesolyberek4_2
  • wesolyberek4_3wesolyberek4_3
  • wesolyberek4_4wesolyberek4_4
  • wesolyberek4_5wesolyberek4_5
  • wesolyberek4_6wesolyberek4_6