INSTRUKCJA do gry planszowej pt. ,,NA ZAKUPY"
Gra składa się z planszy, 96 kartoników z artykułami spożywczymi (po 2 kartoniki każdego artykułu), 4 kartoniki 2 koszyczkami, 4 pionków w różnych kolorach oraz kostki do rzucania. Gra jest przeznaczona dla dzieci od lat 6.
ZASADY GRY
Przed przystąpieniem do gry układamy kartoniki z towarami na odpowiednich polach na planszy oraz kartoniki z koszyczkami przy wejściu. Grający w dowolny sposób losują kolory pionków i kolejność startu (pierwszy startuje pionek zielony). Następnie ustawiają swoje pionki na odpowiednich kolorach przy wejściu i rzucając kostką posuwają się do przodu zgodnie z kierunkiem żółtej strzałki. Gdy pionek zostanie na polu z białą strzałką zawodnik zabiera 1 kartonik z towarem. Gdy pionek stanie na polu z trzema strzałkami zabiera 3 kartoniki np. śmietana, mleko, bułki. W przypadku, gdy pionek zatrzyma się na białym polu – cofa się zgodnie z kierunkiem strzałki. Po przejściu trasy każdy z grających musi wyrzucić tyle oczek kostką, ile pól dzieli jego pionek od białego pola przy „kasie". Gdy pionek jednego z grających stoi na białym polu, pozostałe czekają w kolejce. Po drodze zawodnicy oddają koszyczki i wychodzą ze sklepu, każdy po swoim kolorze. Wygrywa ten, kto wyjdzie ze sklepu z największą iloicis zakupionych towarów.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY!

Producent
Spółdzielnia Inwalidów
“PRZEMYSłOWA"
40-413 KATOWICE

 

  • na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_2na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_2
  • na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_3na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_3
  • na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_4na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_4
  • na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_5na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_5
  • na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_6na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_6
  • na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_7na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_7
  • na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_8na_zakupy_gra_planszowa_dla_dzieci_8