ARCUS CLUB
- Gra planszowa "Obieżyświat" przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej siódmego roku życia. Uczestnicy gry rywalizują ze sobą na trasie prowadzącej przez siedem państw. Granice między krajami oznaczone są na pla szy czerwonymi trojkatami leżącymi po obu stronach drogi. Zwycięża ten kto jako pierwszy dotrze z powrotem do Polski.
Autorzy gry mają nadzieje, że gra ta nie tylko dostarczy jej uczestnikom wielu emocji, ale także pobudzi Wasza wyobraźnię i jej moca przeniesie Was w dalekie zakątki naszego globu.
Reguły gry
Zawodnicy rozpoczynają grę Z terytorium Polski, na którym Wstawiają swoje piony. Jednocześnie każdy z graczy otrzymuje z mbanku" czek i podróżne o wartości 300 dolarów. W ustalonej kolejności gracze rzucają Kostką. Prawo rozpoczęcia podróży /tzn. wjechania do pierwszego kraju - Egiptu/ ma każdy z uczestników gry, ktoy uzyskał w rzucie kostka jedno lub sześć oczek. Karty
Gracz może sie poruszać w każdym kraju samolotem, samochodem rowerem lub iéć pieszo, Pokonywanie drogi samolotem oznacza, że zawodnik posuwa swojego piona o tyle pól naprzód ile oczek uzyskał W rzucie kostka dodatkowo 3 pola, samochodem dodatkowo 2 pola, rowerem dodatkowo 1 pole, a pieszo tylko o tyle pól, ile oczek wyrzucił na kostce. Jeśli gracz decyduje się na pokonanie drogi w danym kraju którymś ze środków lokomocji, pobiera z banku odpowiednią kartę /np. postanowił jechać w Egipcie samochodem, to pobiera kartę z napisem Egipt i symbolem samochodu). Tylko posiadanie stosownej karty upoważnia grającego do poruszania się uwidocznionym na niej środkiem transportu. Karta z danym środkiem lokomocji jest ważna tylko w kraju, którego nazwa widnieje na karcie. Posiadanym środkiem lokomocji można jedynie wjechać do następnego kraju.
Uczestnik gry może również wynająć sobie w każdym kraju hotel. Pobiera wówczas kartę z napisem hotel i podaną nazwą kraju,
Gracz znajdując się w dowolnym miejscu na trasie może wynająć sobie każdy hotel na całym świecie nawet dwa w jednym kraju/, O ile oczywiście są wolne karty w "banku". Podobnie ze środkami lokomocji
Za wynajęte hotele, środki transportu /czyli wszystkie posiadane karty gracz musi jednak uiścić każdorazowo, przed rzutem kostką stosowną opłacę, tzn, za samolot 15 dolarów, samochod 10 dolarów, rower 5 dolarów, a za hotel sumę podaną na karcie. Gdy gracz posiada karty, a nie ma pieniędzy na ich opłacenie zwraca karty do banku. Przygody
Gdy gracz uzyskał prawo wyruszenia w podróż, podjął decyzję jakim środkiem lokomocji będzie się poruszał, czy wynajmie hotel oraz uiścił odpowiednie opłaty rzuca kostkę i rusza w drogę. Na trasie podróży, czekają na zawodników liczne przygody: . Gdy pion stanie na polu z czerwonym wnętrzem oznacza to, że
gracz natrafił na niespodziewane przeszkody w podróży, które zatrzymają go na 1 kolejkę. Jeśli posiada kárty i nie chce eddać ich do banku musi jednak wnieść stosowne opłaty, mimo že staz. gdy pion stanie na polu z zielonym wnętrzem oznacza to, że Zawodnik znalazł się w niespodziewanych, sprzyjających podróży okolicznościach i uzyskuje prawo do ponownego /poza kolejnością/ rzutu kostkę. Jeśli posiada karty to nie płaci za nie. pole 2 263 tym wnętrzem oznacza spotkanie z policjantem. Jeśli gracz nie posiada karty hotelowej ważnej w danym kraju musi cofnąć swojego piona na pierwsze pole w tym kraju. Może jednak wnieść kaucję w wysokości 120 dolarów i nie cofać piona. pole z białym wnętrzem oznacza możliwość podjęcia pracy. za każda prze'stana na takim polu kolejką gracz otrzymuje 80 dolarów. Zawodnik może stać na białym polu taką liczbą kolejek, jaką uważa za stosowną.- Posiadając karty musi jednak w każdej, przypadającej na niego kolejności uiszczać opłaty, stając na polu dużym /z ilustracja/ gracz traci lub otrzymuje podaną na planszy sumę. Objaśnienie przygód na stronie 4 ilustracji.

 

 

  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_10obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_10
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_11obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_11
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_2obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_2
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_3obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_3
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_4obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_4
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_5obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_5
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_6obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_6
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_7obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_7
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_8obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_8
  • obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_9obiezyswiat_gra_planszowa_z_prl_9