INSTRUKCJA Do gry „Wesoły Berek”

W grze może wziąć udział 2 - 4 dzieci Gre zaczynamy od wyboru Berka - zostaje nim ten kto pierwszy wyrzuci kostką 6. Berek otrzymuje specjalny pionek i staje na czerwonym káiku po środku planszy. Pozostali gracze zajmują stanowisko na czerwonych polach u góry planszy. Gro polega na tym, że dzieci starają się dobiec do mety, o Berek storo się je złapać. Najpierw rzucają kostka gracze biegnący do mety, posuwoiąc się w zależności od ilości wyrzuconych punktów, ale tylko w zakresie do 5; przy wyrzuceniu 6 - tracą kolejkę. Jako ostatni porusza się Berek, który nie rzuca kostki, lecz ma prawo posuwać się o 1 - 2 albo 3 kółko. Wszyscy gracze i Berek mają prawo posuwać się naprzód i w tył, mogą także nie ruszać się z miejsca. Zo nostępną kolejką muszą jednak zmienić położenie. Jeżeli któryś z graczy notrafi na linię czerwoną, może zjechoć po niej w dół lub podjechać w góre, przy czym gdyby zostoły im jeszcze punkty mogą posunąć się o tę ilość kółek. Linie nie liczą się jako punkt. Kilku graczy biegnących do mety może zatrzymać się w jednym kółku, mogą oni także przeskakiwać przez Berka. Jeżeli jednak Berek stanie w kółku zajmowanym przez innego graczo, ten zostanie „złapany" i odchodzi od gry. Gro trwa tok długo, póki wszystkie dzieci nie zostaną złapane lub nie dojdą do mety, tj. do czerwonego kółka u dołu planszy. Gracz, który pierwszy dojdzie do mety wygrywa i w nagrode zostaje z kolei Berkiem. O ile Berkowi uda się złapać wszystkie dzieci, sam zostaje zwycięzcą i ma prawo pozostać Berkiem w następnej rozgrywce.

 

  • wesoly_berek_1wesoly_berek_1
  • wesoly_berek_2wesoly_berek_2
  • wesoly_berek_3wesoly_berek_3
  • wesoly_berek_4wesoly_berek_4
  • wesoly_berek_5wesoly_berek_5
  • wesoly_berek_6wesoly_berek_6
  • wesoly_berek_7wesoly_berek_7