• gra-makler-gieldowy-1gra-makler-gieldowy-1
  • gra-makler-gieldowy-2gra-makler-gieldowy-2
  • gra-makler-gieldowy-3gra-makler-gieldowy-3
  • gra-makler-gieldowy-4gra-makler-gieldowy-4

ZASADY GRY
MAKLER GIEŁDOWY jest grą ekonomiczną, w której Twój sukces zależy od decyzji podejmowanych przez Ciebie i przez Twoich partnerów. W trakcie rozgrywki uczestniczysz w giełdach i na przemian występujesz w roli kupującego surowce i sprzedającego towar; wpływasz na mechanizmy rynkowe - decydujesz o cenach, podaży i popycie; między giełdami jesteś producentem - decydujesz o ilości i jakości wytwarzanego towaru.
Wygrasz, jeśli będziesz właściwie oceniał sytuację rynkową, trafnie przewidywał poczynania partnerów i podejmował najlepsze decyzje.
Gra składa się z: - tabeli cen i decyzji giełdowych,
kart operacji maklera, sześciu rodzajów biletów płatniczych o różnych nominałach: 1,5, 10, 50, 100, 500, trzech rodzajów kart surowcowych: surowce standardowe, wysokiej jakości, najwyższej jakości, kredki świecowej do prowadzenia zapisów w tabeli cen decyzji giełdowych (po zakończeniu gry zapis usuwa się wilgotną ściereczką).
W rozgrywce może brać udział od 2 do 6 osób. Jedna z nich pełni dodatkowo funkcję bankiera - sprzedaje surowce, prowadzi zapis w tabeli cen decyzji giełdowych oraz przyjmuje i wypłaca pieniądze. Jedna partia trwa dwanaście rund odpowiadających dwunastu miesią. com. W każdej rundzie powtarza się cykl czynności: zakup surowców, produkcja, sprzedaż wyrobów. Celem gry jest zakończenie dwunastu rund z jak największym zyskiem.
*
Na początku każdy otrzymuje bilety płatnicze o łącznej wartości 1000, za które kupuje od bankiera surowce w pierwszej rundzie. Ogólny schemat rozgrywki w każdej rundzie jest identyczny -- składa się z sześciu etapów opisanych niżej.