• gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-1gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-1
  • gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-2gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-2
  • gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-3gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-3
  • gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-4gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-4
  • gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-5gra-planszowa-rowerem-na-wycieczke-5

 POLIGRAFICZNA SPOLDZIELNIA PRACY
„Drukater* Bydgoszcz, ulica Sienkiewicza 39 - Telefon 22-90-46. 47
27
GRA PLANSZOWA „Rowerem na wycieczkę"
Gra przeznaczona jest dla dzieci od 7 lat wznŻ.
Gra ,,Rowerem na wycieczkę utrwala znajomość znaków i przepisów drogowych. Jest grą planszową dla dwóch, trzech lub czterech osób.
Gra składa się z: - jednej kostki, - czterech pionków, każdy w innym kolorze, - planszy. - pięciu mandatów, kujre wykonują we własnym zakresie grający
z kartki papieru. Przed rozpoczęciem gry pionki ustawiamy na wymaczonych polach. Grę rozpoczyna ten, który pierwszy wyrzuci kostką jedno lub sześć oczes w trzech rzutach. Losujemy w dowolny sposób, kto jako pierwszy ma rozpocząć rzuty. Dowolną kolejność rzutów ustala się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po rozpoczęciu gry, każdemu z grających przysługuje jeden rzut. Grający przesuwają pionek o taką ilość pól, jaką ilość oczek wskazuje wyrzucona kostka. Jeżeli pionek zatrzyma się na polach ze szczególnymi oznaczeniami należy postąpić zgodnie z informacją zawartą w szczegółowych wytycznych do każdego znaku. Jeżeli grający uzyska trzy mandaty karne zobowiązany jest przesunąć swój pionek o 15 pól wstecz. Jeden lub dwa mandaty nie pociągają żadnych konsekwencji. Grający, który nie uzyska żadnego mandatu po minięciu wszystkich pôl zagrożonych mandatem, nabywa prawo do dwóch rzutów kostką dodatkowo.
Wygrywa ten, kto pierwszy doprowadzi swój pionek do mety, którą stanowi biwak.