• skrabnica-gier-pijanowski-1skrabnica-gier-pijanowski-1
  • skrabnica-gier-pijanowski-11skrabnica-gier-pijanowski-11
  • skrabnica-gier-pijanowski-2skrabnica-gier-pijanowski-2
  • skrabnica-gier-pijanowski-3skrabnica-gier-pijanowski-3
  • skrabnica-gier-pijanowski-4skrabnica-gier-pijanowski-4
  • skrabnica-gier-pijanowski-5skrabnica-gier-pijanowski-5
  • skrabnica-gier-pijanowski-6skrabnica-gier-pijanowski-6

 Gry towarzyskie uprzyjemniały ludziom życie od najdawniejszych czasów. Wiele gier było znanych już w starożytnym Rzymie i Grecji; nawet w Egipcie za czasów faraonów niektóre gry były już uważane za tradycyjne. Archeolodzy, badacze początków dziejów człowieka na ziemi, znaleźli plansze do gier w siedzibach ludzi z epoki brązu. Historia gier liczy więc sobie co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy lat.
Czy zastanawialiście się kiedyś, drodzy Czytelnicy, skąd się wzięła na przykład gra w warcaby albo kto wymyślił specjalne kamienie do gry w domino? Takich pytań można zadawać setki i bardzo rzadko uzyska się właściwą odpowiedź.
Jedno jest pewne: większość dobrych, ciekawych i atrakcyjnych gier przetrwała wieki. Doskonali się tylko ich reguły. Zmiana choćby jednej z zasad wystarcza, by dawna gra stała się czymś zupełnie nowym. Jeśli jest lepsza, to zazwyczaj przyjmuje się w tej formie. W taki właśnie sposób rodzą się gry tak zawile, jak na przykład szachy.
Starałem się zebrać w Skarbnicy jak najwięcej gier właśnie takich – zmienionych, usprawnionych, wzbogaconych nowymi pomysłami i nowymi zasadami, choć korzystających ze znanych ogólnie reguł i rekwizytów.
Sukces grającego nie zależy bowiem od samych pionki i plansz, lecz przede wszystkim od sprawności umysłowej zawodników
Tutaj właśnie jest pole do popisu dla wyobraźni, logiczności myślenia, zdolności przewidywania, konsekwencji, cierpliwości i wielu innych cech, tak niezbędnych przy grach umysłowych.
W Skarbnicy znajdziecie, drodzy Czytelnicy, gry na szachownicach różnej wielkości, przy użyciu kamieni domina, gry na planszach, gry z zastosowaniem prostych rekwizytów i wreszcie gry kombinowane, najprzeróżniejsze, nieraz przy użyciu bardzo pomysłowych odmian plansz i pionków tradycyjnych.
Przy omawianiu niektórych rodzajów gier podaję tylko ich reguły, przy innych opisuję fragmenty, a niejednokrotnie konkretne przyklady rozgrywek. Służą one do pełniejszego wyjaśnienia zasad gry.
Skarbnica gier jest książką typowo instruktażową, do stosowania w praktyce i należy ją traktować jako vademecum gracza; przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży. Plansze są, pionki są, zasady gier są, należy tylko się z nimi zaznajomić i przystąpić do gry.