Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

 

 

 

NSTRUKCJA
Turniej Kopernikowski ma na celu upowszechnienie wiedzy o Mikołaju Koperniku. Turniej może być rozgrywany przez 2 osoby lub 2 zespoły. Pożądane jest, aby gra prowadzona było przez arbitra, który zopewni bezstronność prawidłowość rozgrywki. Gra składa się: 1) z planszy, na której przedstawione sq miosta związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika - (Polska i Włochy). 2). z zestawu ponumerowanych kart z pytaniami i ilością punktów zaliczanych za pytania (20 kart). 3) z zestawu numerków w ilości równej z ilością pytań - nr nr 3, 10, 19 i 20 są zwielokrotnione (komp. 28 numerków) 4) z zestawu pytań i odpowiedzi (karta weryfikacyjno) stanowiącego podstawę ustalenia prawidłowości rozegra. nego turnieju.

Regulamin gry:
1. Gracze ustalają kolejność rozgrywających w dowolny sposób.
2. Każdy z graczy (lub zespól) otrzymuje jeden zestaw kart z pytaniami i jeden zestaw numerków.
3. Karly potasowane rozkłada się odwrotną stroną (teksty pytań sq zakryte).
4. Każdy gracz kolejno wykonuje jeden ruch tj. odkrywa jedna kartę z pytaniem i odpowiada, przez umieszczenie numerku, odpowiadającego numerowi pytania, na planszy obok odpowiedniego miasta. Przy udziale arbitra - karty z pytaniami dla każdego z graczy odkrywa arbiter i zadaje pytania. Gracz w odpowiedzi umieszcza odpowiedni numerek na planszy.
5. Roz podjęta karta z pytaniem odkładana jest na bok. Numerek raz położony na planszy nie może być cofnięty lub przełożony w myśl zasady - liczy się pierwsza odpowiedź.
6. Czas na odpowiedź tj. ułożenia numerka na właściwym miejscu na planszy ogranicza się do 15 sekund.
7. Po zakończeniu - wyczerpaniu wszystkich pytań i odpowiedzi na podstawie weryfikacyjnego zestawu ustala się dla każdego z graczy ilość zdobytych punktów, wynikających z prawidłowego umieszczenia numerków na planszy gry. Nie zolicza się punktów wynikających z błędnego ustawienia odpowiedzi lub przekroczenia czasu na odpowiedź. Wygrywa zdobywca większej ilości punktów.

 

Pin It

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.