• aerotech_gra_planszowa1aerotech_gra_planszowa1
  • aerotech_gra_planszowa2aerotech_gra_planszowa2
  • aerotech_gra_planszowa3aerotech_gra_planszowa3
  • aerotech_gra_planszowa4aerotech_gra_planszowa4
  • aerotech_gra_planszowa5aerotech_gra_planszowa5
  • aerotech_gra_planszowa6aerotech_gra_planszowa6
  • aerotech_gra_planszowa7aerotech_gra_planszowa7

 WPROWADZENIE
W miarę wzrostu temperatury, aktualny stan nagrzania zaznaczany jest poprzez zakreślanie odpowiedniej liczby jednostek na skali, począwszy od 0 w górę. Z chwilą gdy Temperatura Wewnętrzna osiągnie określony poziom, gracz zmuszony jest zastosować się do restrykcji (komentarze po prawej stronie skali) wynikających z przegrzania urządzeń pokładowych.
REKWIZYTY
Gra zawiera 224 kolorowe żetony reprezentujące wiele różnego typu pojazdów kosmicznych. Zetony myśliwców i pojazdów desantowych służą do zaznaczania na planszy aktualnej pozycji, orientacji w przestrzeni oraz trajektorii lotu każdego ze statków biorących udział w grze. W pudełku znajdują się żetony reprezentujące podstawowe typy jednostek w liczbie zupełnie wystarczającej do rozegrania niemal każdego rodzaju starcia. Jeżeli gracze uznają to za konieczne, mogą podczas rozgrywki wykorzystać dodatkowe żetony dowolnego typu.