• magia_i_miecz_miasto_sfera_1magia_i_miecz_miasto_sfera_1
  • magia_i_miecz_miasto_sfera_2magia_i_miecz_miasto_sfera_2
  • magia_i_miecz_miasto_sfera_3magia_i_miecz_miasto_sfera_3
  • magia_i_miecz_miasto_sfera_4magia_i_miecz_miasto_sfera_4

 MAGIA I MIECZ - MIASTO
Wszem niech będzie wiadomo, że Pan nasz i Władca, dobry król Niall nie aprobując awanturniczych poczynań określanych mianem Poszukiwań Korony Władzy i jak najdalszym będąc od zamiaru pobłażania naruszającym spokój naszego Królestwa postępkom, gotów jest jednak uznać wolne prawo co bardziej niespokojnych charakterów do szukania śmierci bądź fortuny w sposób, który sami wybrali. Jego Wysokość cofa przeto w Swej Łaskawości dekret, zakazujący wstępu w mury naszego wspaniałego Miasta tym, którym natura dyktuje stąpanie po ścieżkach niepewnych i zdradliwych.
Od tej chwili bramy Miasta są dla nich otwarte.