• pomnik_stalina_gra_planszowa_1pomnik_stalina_gra_planszowa_1
  • pomnik_stalina_gra_planszowa_2pomnik_stalina_gra_planszowa_2
  • pomnik_stalina_gra_planszowa_3pomnik_stalina_gra_planszowa_3
  • pomnik_stalina_gra_planszowa_4pomnik_stalina_gra_planszowa_4
  • pomnik_stalina_gra_planszowa_5pomnik_stalina_gra_planszowa_5

Budujemy pomnik Stalina, to gra przypominająca Eurobusiness, oparta na realiach naszej powojennej przeszłości. W grze chodzi ojak najszybsze ułożenie pomnika Stalina Gra składa się:
z jednej planszy, 6 pomników dla każdego z graczy. 6 pionków. 1 kostki, 26 kart własności pól, 2 kartlegitymacji, 23 kart przypadku, 25 kart konieczności. 8 kart wiezienia oraz 230 banknotów do gry Karty PRZYPADEK, KONIECZNOŚĆ WIEZIENIE kładziemy na planszy w oznaczonych miejscach, stroną opisową do
dołu. W grze bierze udział do 6 graczy. Rozpoczynajac grę wybiera się I Sekretarza. Zostaje nim gracz, który w trzech rzutach kostką uzyskuje największą ilość oczek. i Sekretarz otrzymuje legitymacie czuli dowód własności pola nr 33. Wyznacza on jednocześnie kolejność startu pozostałych zawodników (rozsadza ich w/g ustalonej kolejności). Mianule któregosz zawodników SB-kiem, wręczając mu jego legitymację (dowód własności pola nr 26) i określa za którym graczem będzie się on posuwał SB-ek nie rzuca kostka a posuwa się pionkiem o tyle pól, ile wyrzucił, śledzony". Obaj gracze z legitymacjami rozpoczynają grę ze swoich pól, pozostali gracze ze startu
Sekretarz jest jednocześnie bankierem, choć może zrezygnować z funkcji bankiera, powołując na to odpowiedzialne stanowisko Sekretarza Ekonomicznego spośród innych graczy. Pełni on swoją funkcję bez względu na zmiany na stanowisku i Sekretarza Bankier wypłaca wszystkim graczom po 21.000,- zł w nastepujacych banknotach: 2x5000,- 5x1000,- 10x500,- 10x100,Pozostałe banknoty oraz karty własności pol zostają w banku.
SZCZEGÓŁY GRY Gracze stając na danym polu wykupują te pola za cenę podaną na akcie własności, lub opłacają składkę. W przypadku posiadania własności pola, składka należy sie jego włascicielowi. Wszystkie pola oprócz pola DEWALUACJA, I SEKRETARZ, SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I OPOZYCJA pogrupowane są kolorystycznie. Należą do nich także trzy pola narożne (14, 21 i 34) oraz pola środkowe 7, 17, 27, 38 - pomniczki) Wykupienie kompletu pol jednego koloru daje prawo do otrzymania jednego kamienia pomnika. Skompletowanie czterech pól z pomniczkami upoważnia do otrzymania dwóch kamieni. Otrzymując z banku kamień należy dokonać zwrotu aktu własności pól. Biorą one udział w dalszej grze.
Gdy pionek znaidzie sie na wykupionym polu a jego właściciel posiada już kamień, opłata wynosi ilość kamieni + 1 (składka) x składka. np. właściciel pola nr 2 posiada jeden kamien, opłata wynosi: (1 + 1) x 200,- = 400,- zł (opłata jest podwójna). przykład nr II - właściciel posiada cztery kamienie, w tym jeden zastawiony w banku: (1 + 3) x 200,- 5 800,- zł (opłata jest poczwórna). Kamienie zastawione w banku nie liczą się.
W przypadku, gdy gracz nie chce wykupić pola własności, na które trafił jego pionek, opłaca składkę do banku a pole wystawione zostaje na licytację w wysokości 1/2 ceny swojej wartości. Gracz, który zrezygnował z kupna nie bierze udziału w licytacji
Bank dokonuje transakcji według cen podanych w regulaminie oraz na kartach własności. Zawodnicy mogą jednak dokonywać zamiany i kupna aktów własności między sobą w miarę potrzeb i posiadanych środków. Bank nie wnika w układy finansowe pomiędzy graczami. Jeżeli któremuś z graczy zabraknie pieniędzy, może on zastawić w banku kamień z pomnika za zastawiony kamień otrzymuje 12.000,-. Wykupienie go kosztuje 15.000,- zł.
POLE OPOZYCJA W przypadku przybycia pionka na pole OPOZYCJA gracz musi zwrócić jedno dowolne pole własności do banku i otrzymuje za nie 1/2 ceny. W przypadku, gdy nie posiada zadnego pola opuszcza dwie kolejki gry. Natomiast jeśli na to pole trafi I SEKRETARZ powstaje ,,KRYZYS". Traci on swoją funkcję, ze względu na stan zdrowia" i zwraca legitymację do banku, biorąc dalszy udział w grze na prawach pozostałych zawodników. ,,KRYZYS" mija w momencie, gdy któryś z zawodników stanie na polul Sekretarz Nowy Sekretarz ma prawo wymienić SB-ka na innego gracza, lub za łapówkę pozostawić na tym stanowisku. SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA - jeśli wejdzie na pole OPOZYCJA to . - W czasie, kryzysu" - czyli kiedy brak i Sekretarza oddaje do banku jeden kamień (bez zwrotu wartości) Jeśli jeszcze nie posiada kamienia, to cofa się na pole 17 czyli
pomnik Bolka B. i opuszcza dwie kolejki. - jeśli skończył się ,kryzys” - daje każdemu zawodnikowi (oprócz l Sekretarza) 500 zł łapówki za milczenie.
POLE DEWALUACJA Trafiając na pole DEWALUACJA - wszyscy zawodnicy oprócz SB-ka i I SEKRETARZA podlegają konieczności wymiany pieniędzy w stosunku 1:2. W przypadku jeslil Sekretarz mianował Sekretarza Ekonomicznego czyli bankiera, bankier pobiera 10% prowizji od sumy odprowadzonej do banku przez gracza podczas dewaluacji Gjeśli jednak bankierem jest I Sekretarz nie należy mu się ta prowizja). Bankier podlega również dewaluacji swoich pieniędzy.
Jeśli bankierem był i Sekretarz, w przypadku utraty swojej funkcji pozostaje bankierem do końca gry i wtedy może już pobierać prowizję za operacje związane z dorsaluacja
POLE SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA (SB) Posiadacz legitymacji SB płaci składki ale nie podlegają dewaluacji jego pieniądze. W przypadku, gdy gości na swoim polu i Sekretarza wpłaca do banku Goscina kosztuje. W przypadku wejścia na to pole przez pozostałych graczy, otrzymuje łapówkę w postaci aktu własności jednego pola. Jeżeli gracz nie własności pola, bądź nie chce dać łapówki, opuszcza trzy kolejki.
POLE I SEKRETARZ Posiadacz tej legitymacji nie płaci składek i jego pieniądze nie podlegają dewaluacji. Gdy SB-ek trafi na polel Sekretarza-bankiet kosztujego 3000,- zł, które do banku. Natomiast gdy któryś z graczy trafi na pole i Sekretarza, zostaje oddelegowany na pole ,,POPIERSIE” Dzierżyńskiego (przechodząc przez start).
POLE PRZYPADEK Gracz, który trafi na to pole może lecz nie musi podjąć z planszy kartę przypadku, którą po ewentualnym wykonaniu polecenia odkłada pod spód stosu, opisem do planszy. Karty przypadku są jak w życiu, pechowe i szczęśliwe, decyduje o tym los.
POLE KONIECZNOŚĆ Podjęcie karty i wykonanie polecenia, gdy trafimy na to pole jest przymusowe. Po wykonaniu polecenia karta wędruje pod spód.
POLE WIĘZIENIE Jak w przypadku pola ,,KONIECZNOŚĆ”.
POLE START Każde przejście przez pole startu upoważnia do otrzymania z banku 5000,- zł. chyba, że aktualne polecenie stanowi inaczej. Gracz, który wyrzucit 6 oczek, posuwa się o 6 pól, rzuca kostką ponownie i wykonuje co wynika z własności tego pola, . SB-ek, śledzący go" posuwa pionek o tą samą sumę oczek.
UWAGA:
Jeżeli pionek zatrzymał się na polu należącym do któregoś z graczy, w interesie właściciela leży dopilnowanie uiszczenia opłaty składki, do czasu rzucenia kostką przez następnego zawodnika. W przeciwnym razie składka przepada.
Graczu!
Regulamin jest ramowy. Traktuj go wyjściowo. Kombinuj, płać, bierz, pracuj łokciami i głową, nie zapominaj o łapówkach. Ostatnie 45 lat powinno Cię teço nauczyć.