Pin It

 

  • wesolyberek_gra_prl_1wesolyberek_gra_prl_1
  • wesolyberek_gra_prl_2wesolyberek_gra_prl_2
  • wesolyberek_gra_prl_3wesolyberek_gra_prl_3
  • wesolyberek_gra_prl_4wesolyberek_gra_prl_4
  • wesolyberek_gra_prl_5wesolyberek_gra_prl_5

 INSTRUKCJA
Do gry. „Wesoły Berek" Gra sklada się z planszy, trzech pionków w trzech kolorach, jednego pionka większego, oraz kostki. W grze może wziąć udział 2 - 4 dzieci. Grę zaczynamy od wyboru Berka – zostaje nim ten kto pierwszy wyrzuci kostką 6. Berek otrzymuje specjalny pionek i staje na czerwonym kółku po środku planszy. Pozostali gracze zajmują stanowiska na czerwonych polach u góry planszy. Gra polega na tym, że dzieci starają się dobiec do mety, a Berek stara się je złapać. Najpierw rzucają kostką gracze biegnący do mety, posuwając się w zależności od ilości wyrzuconych punktów, ale tylko w zakresie do 5; przy wyrzuceniu 6 - tracą kolejkę. Jako ostatni porusza się Berek, który nie rzuca kostki, lecz ma prawo posuwać się o 1-2 albo 3 kółka. Wszyscy gracze i Berek mają prawo posuwać się naprzód i w tył, mogą także nie ruszać się z miejsca. Za następna kolejką muszą jednak zmienić położenie. Jeżeli któryś z graczy natrafi na linię czerwoną, może zjechać po niej w dói, lub podjechać w górę, przy czym gdyby zostały im jeszcze punkty mogą posunąć się o tę ilość kółek. Linie nie liczą się jako punkt. Kilku graczy biegnących do mety może zatrzymać się w jednym kółku, mogą oni także przeskakiwać przez Berka. Jeżeli jednak Berek stanie w kółku zajmowanym przez innego gracza, ten zostanie „złapany" i odchodzi od gry. Gra trwa tak długo, póki wszystkie dzieci nie zostaną złapane lub nie dojdą do mety, tj. do czerwonego kółka u dołu planszy. Gracz, który pierwszy dojdzie do mety wygrywa i w nagrodę zostaje z kolei Berkiem. O ile Berkowi uda się złapać wszystkie dzieci, sam zostaje zwycięzcą i ma prawo pozostać Berkiem w następnej rozgrywce.