• graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_1graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_1
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_2graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_2
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_3graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_3
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_4graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_4
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_5graplanszowa_wedrowkiautostopem_1_5

 Wędrówki autostopem
Gra planszowa
INSTRUKCJA Gra składa się z planszy, 3 samochodów, 3 kartoników z kółkami w kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym oraz z 51 pionków po 17 w 3 różnych kolorach.
Plansza przedstawia samochodową mapę Polski z ważniejszymi miastami, połączonymi siecią dróg głównych i niektórych drugorzędnych.
Główne miasta oznaczone są czerwonymi kółkami; Warszawa - jako stolica - większym kółkiem.
Grający startują z jednego z 3 miast: Białegostoku. Lodzi lub Poznania. Czerwone kółka oznaczające te miasta otoczone są białą obwódką. Drogą losowania wyznacza się miejsce startu i pierwszeństwo ruchu.
Każdy z uczestników ma za zadanie odwiedzić 8 lub więcej miast oznaczonych czerwonymi kółkami, dowolnie wybranych – zależnie od umowy – i zakończyć wyścig w Warszawie. Miejsca startu i mety nie wlicza się. „Zaliczone” miasta gracz zaznacza na swoim kartoniku pionkami w odpowiadającym kolorze.
Za każdym ruchem grającemu wolno posunąć się w dowolnym kierunku najwyżej o 3 kółka. Jeżeli jednak przed trzecim kółkiem spotyka na drodze narysowany samochód „jadący" w tym samym kierunku, ma prawo (ale nie musi) skorzystać z „autostopu" i przesunąć samochód dodatkowo o dowolną liczbę kółek, najwyżej jednak o 5. Na jednym polu może stać jednocześnie kilka samochodów.
Wygrywa zawodnik, który pierwszy odwiedzi ustaloną liczbę miast oznaczonych czerwonymi kółkami i zakończy wyścig w Warszawie,
„Intrografia” Wydz. 3, z. 1/4329/77, n. 80.000