Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

 

 INSTRUKCJA do gry „Polów"
Gra przeznaczona jest dla dzieci od lat 6. SKLAD GRY. Plansza 24 pionki, które zastępują rybki 24 kartoniki z rybkami 18 kart – niespodzianek, w tym 13 .art z obrazkami i 5 kart
bez obrazków 4 pionki w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym i zielonyun
1 kostka do rzucania. ZASADY GRY W grze mogą brać udział 2 lub 4 osoby. Przed przystąpieniem do gry, należy pionki-rybki rozstawić na polach wewnętrznego okręgu, oraz ułożyć kartoniki z rybkami na białych polach planszy. Karty należy przetasować i ustawić na środkowym kole z róża wiatrów. Każdy zawodnik otrzymuje pionek w wybranym przez siebie kolorze i ustawia go na polu z kołem o tym samym kolorze. Po wylosowaniu kolejności zawodnicy przesuwają się po zewnętrznym okręgu na planszy o tyle pól do przodu ile wyrzucą oczek kostką. Ca toczy się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Jo li zawodnik zatrzyma się na polu, obok którego znajduje się kartonik z rybką, ma prawo zabrać jeden kartonik z pierwszego lub drugiego szeregu. Natomiast jeżeli zawodnik zatrzyma się na polu z różą wiatrów wówczas musi wylosować kartę - niespodziankę i zastosować się do jej polecenia. ZNACZENIE KART – NIESPODZIANEK Karta bez obrazka ---- zawodnik nic nie zyskuje ani też nic nie traci Karta ze sztormem - zawodnik traci połowę złowionych ryb.
UWAGA! utracony połów lub jego część, zawodnicy ponowate układają na planszy. Jeżeli wszystkie karty-niespodzianki zostaną wylosowane, należy je przetasować i ponownie ułożyć na dawnym miejscu. Gra kończy się wtedy, kiedy wszystkic rybki zostaną wyło wione z planszy. Wygrywa ten zawodnik, który złowi ich najwięcej.

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.